• Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top

Heemkring B.K.W. - Sint-Martens Bodegem

Bron: http://www.heemkringbkwbodegem.be/index.php

Titel:Heemkring BKW Bodegem

Auteur:Fons Van Droogenbroeck

Welkom op de website van heemkring B.K.W.

Met deze website proberen we een beeld te geven van de werking van onze vereniging.

De inhoud van deze website over Sint-Martens Bodegem zal zeker uitbreiden o.a. met oude foto's, geschiedkundige wetenswaardigheden enz. Heeft u bepaalde vragen of wenst u meer informatie, dit kan steeds gebeuren via de rubriek contact, waarop u zeker snel een antwoord kan verwachten.

De kerk van Bodegem

Kerk Sint-Martens Bodegem
Olie op doek Marleen Reyntjens


Uitnodiging voordracht

De heemkring B.K.W. heeft het genoegen u van harte uit te nodigen op haar voordrachtavond in het parochielokaal (naast de kerk) op vrijdag 25 mei 2018 om 20 uur over

HET PERSONAAT TE BODEGEM

Onze gastspreker op deze avond is Frans Van Droogenbroeck, dé historicus en archivaris van onze heemkring.

Personaat Bodegem

Het personaat van Bodegem is een zo goed als vergeten kerkelijke instelling, maar die tot het einde van het Ancien Régime alom bekendheid genoot.

In zijn beschrijving van de dorpen van het hertogdom Brabant weet de Leuvense professor Joannes Baptist Gramaye (1579-1635) bijvoorbeeld slechts één merkwaardigheid over Bodegem te vertellen: Bodegemium personatu celebre!

Op wat baseerde deze geleerde zich om omstreeks 1600 het kleine Bodegem enkel en alleen te roemen voor zijn personaat? Aan wat heeft deze inmiddels volledig weggetaande instelling haar beroemdheid te danken? En wat is eigenlijk een personaat?

U verneemt er alles over tijdens deze voordrachtsavond. De spreker brengt een overzicht van de meest recente archivalische vondsten over het mysterieuze personaat. Tal van nieuwigheden worden uit de doeken gedaan, zowel voor het regime van het personaat onder het bisdom Kamerijk, als de toestand onder het bisdom Mechelen met zijn prestigieuze college van kanunniken-gradueel in het Sint-Rombautskapittel.

Ook het economisch belang van het personaat wordt toegelicht. We situeren de ligging van het personaatsgoed en vertellen over de verpachting van het indrukwekkende Bodegems domein.

Opnieuw échte een voordracht die geen enkele Bodegemnaar-heemkundige mag missen.

Gratis inkom.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM