• Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top

Heemkring B.K.W. - Sint-Martens Bodegem

Bron: http://www.heemkringbkwbodegem.be/index.php

Titel:Heemkring BKW Bodegem

Auteur:Fons Van Droogenbroeck

Uitnodiging voordracht
Vrijdag 8 november 2019 om 20 uur in het vernieuwde parochielokaal (naast de pastorie).

De Bodegemse heemkring B.K.W. nodigt u van harte uit op haar voordrachtavond, ditmaal met twee thema's:

Beleyden tijdens de 17de eeuw door Edgard Van Droogenbroeck.

Onze kringsecretaris vertelt over Beleyden, tijdens het Ancien Régime de procedure ter controle van het onderhoud van wegen en waterlopen. Men keek in het bijzonder toe op het in stand houden van de afmetingen van de wegen en het onderhoud van aanpalende constructies (bruggen, omheiningen, e.d.).

De Leentiende van Bodegem door Frans Van Droogenbroeck.

Leentienden zijn een gefeodaliseerde vorm van tiendeheffing die te Bodegem bij uitzondering tot de laatste dag van het Ancien Régime in voege is gebleven. Omdat een tiende geldt als een kerkelijke belasting, verbaast het dat zij toch in lekenhanden kon verzeilen. Tal van liefdadige werken leren evenwel dat de leenmannen ook bereid waren de inkomsten uit de leentiende aan een goed doel te besteden, in een aantal gevallen met een heden ten dage nog steeds zichtbaar resultaat.

Opnieuw twee initiatieven die een belangstellende van de rijke Bodegemse geschiedenis niet zou mogen missen. De voordrachten gaan door op vrijdag 8 november 2019 om 20 uur in het vernieuwde parochielokaal (naast de pastorie).

Leentiende Bodegem

De nieuwsbrief nr. 13 (Beleyden tijdens de 17de eeuw) en nr. 14 (De Leentiende van Bodegem) worden gratis aan de kringleden overhandigd. Niet-leden kunnen de nieuwsbrieven bekomen aan vijf Euro.

De inkom is gratis..

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM