Bodegemse Bijnamen: nieuwe publicatie!

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/index.php

Titel:Bodegemse Bijnamen: nieuwe publicatie

Auteur:Fons Van Droogenbroeck

Bodegemse bijnamen - Peter Van Rossen - Jozef Crabbe

In een al bij al landelijk gebleven gemeente als Sint-Martens-Bodegem vormen bijnamen nog steeds een essentieel onderdeel van de omgangstaal om de inwoners van het dorp op ondubbelzinnige wijze te identificeren. In plaats van personen formeel met de officiële familienaam te noemen, geeft men inderdaad al eeuwenlang de voorkeur aan bijnamen. Die laten kort en bondig toe om een concreet verband te leggen met de plaatselijke identiteit, afkomst, herkomst, beroepsactiviteit en de woonplaats van de naamdrager. Niet zelden vinden ook bijzondere kwaliteiten, prestaties, gebreken of karakterkenmerken van de betrokken persoon een weerslag in de bijnaam. Bij de ene gebeurt dit op een al wat ernstiger manier, dan bij de andere.

Aan bijnamen is ook dikwijls een ontstaansmysterie verbonden, in die mate dat zelfs de naaste familie nog slechts kan gissen naar de ware oorsprong van de naamgeving. Omdat met het thema meestal ook een geschiedkundig aspect gepaard gaat, wordt een heemkundige kring dan ook regelmatig aangepord met verzoeken tot ontrafeling van dergelijke raadsels. De Bodegemse heemkring B.K.W wil met deze publicatie aan deze brede behoefte tegemoet komen. Zij hoopt met deze bijnamenstudie tevens een linguïstische bouwsteen aan te leveren voor de sociaal-demografische geschiedenis van het 19e- en 20e-eeuwse Sint-Martens-Bodegem.

In een alfabetisch gerangschikte inventaris worden niet minder dan 340 bijnamen beschreven die algemeen gangbaar waren tijdens de 19e en de 20e eeuw. Sommige bleven tot op heden doorleven bij vele afstammelingen. De oorsprong van de naamgeving wordt uitvoerig uit de doeken gedaan met kruislingse verwijzingen naar de bijnamen van de verwanten. Meer dan 1000 individuele naamdragers werden genealogisch en met hun bijnaam geïdentificeerd, zodat wellicht iedere Bodegemse familie enkele voorouders in deze publicatie zal kunnen terug vinden.

Het boek zal ongetwijfeld vele heuglijke herinneringen oproepen aan het gemoedelijke Bodegemse dorpsleven van weleer. Het belooft urenlange warme en onderhoudende discussies over kleurrijke toenamen en onvergetelijke dorpsfiguren.

De lijvige uitgave telt 448 pagina's en is uitgevoerd in hetzelfde formaat van de vorige B.K.W.-publicaties (15,5 x 24 cm). Het boek is rijkelijk geïllustreerd met talrijke foto's. Het fraaie drukwerk is afgewerkt met een linnen boekband met goudstempeling, genaaid en voorzien van een geplastificeerde stofwikkel in meerkleurendruk.

Bijkomende inlichtingen

Bestelinformatie volgt weldra.