Uitgaven van de heemkring B.K.W.

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/uitgaven/index.php

Titel:BKW uitgaven

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck

Help het documentatiecentrum van B.K.W. verder uit te bouwen:

U kan de heemkring B.K.W. helpen haar documentatiecentrum verder uit te breiden door het schenken of het laten inscannen van oude documenten, familiearchief en andere archivalia, zoals foto's, doodsbrieven, bidprentjes, notariële akten, zichtkaarten, affiches, krantenknipsels, . . . . We inventariseren ook de in onbruik rakende dialectische uitspraakvormen, evenals oude toponiemen en persoons- of familietoenamen.

Naar boven