Volgende B.K.W.-uitgaven zijn nog beschikbaar :

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/uitgaven/beschikbare.php

Titel:Nog beschikbare BKW uitgaven

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck


Het Castelhof te Sint-Martens-Bodegem

Het Castelhof te Sint-Martens-Bodegem,door Gilbert Romeyns, 48 blz. B.K.W.-uitgave nr. 1 (1979)

Dit boek is uitverkocht, maar een integrale pdf-versie kan u hieronder downloaden.

Naar  pdf  "Het Castelhof te Sint-Martens-Bodegem"

De geschiedenis van dit "hof" voert ons vele eeuwen terug, tot op een punt waar de bekende bronnen zwijgen en alleen nog hypothesen kunnen worden geformuleerd.

Heemkundig wandelpad Gilbert Romeyns

Heemkundig wandelpad Gilbert Romeyns, door Edgard Van Droogenbroeck. 32 pagina's met zwart-wit foto's en kaart.  3 euro.

Het 7 km lange wandelpad gaat langs de bijzonderste en merkwaardige gebouwen van ons dorp, met telkens een bondige historische beschrijving.

Bodegemsche Cronycke

Bodegemsche Cronijcke, door G. Romeyns, E. Van Droogenbroeck, P. Van Rossem. 128 pagina's met zwart-wit foto's en tekeningen.  8 euro.

In dit geschiedkundig werk wordt de nadruk wat meer gelegd op het volkskundig aspekt, met onder meer bijdragen over: de Sint-Elooi verering, een verdacht overlijden in 1771, een oude manier van hopteelt, de pest in 1668-1669, Brusselse vondelingen in Bodegem enz.

Boek Vijduizend Bodegemnaren

Vijfduizend Bodegemnaren, Sociaal-demografische geschiedenis van Sint-Martens-Bodegem (1665-1880) door Peter Van Rossem met bijdragen en redactionele medewerking van Frans Van Droogenbroeck. 496 pagina's, 26 grafieken en 129 tabellen, ca. 120 foto's.  35 euro.

In deze lijvige prachtuitgave geniet het leven van de gewone man en zijn gezin de volle aandacht. Wij maken kennis met de grote demografische crisissen die ons dorp heeft gekend. Zo teisteren oorlogsleed en armoede onze gewesten in de loop van de 17de eeuw. Door de pestepidemie van 1668-69 werd op enkele weken tijd een vierde van onze bevolking door de Zwarte Dood weggemaaid. Em.Prof. Dr. Michel Cloet van de KUL stelde dat de Bodegemnaren de beide auteurs dankbaar kunnen zijn voor hun grote inspanningen en het goede resultaat. Zij hebben hun dorp op de demografische kaart gezet. Met dit boek worden regelmatig de grenzen van het kleine Bodegem overschreden. De relaties met de omringende gemeenten en andere dorpen uit het Pajottenland worden nader toegelicht. De impact van de demografische crisissen wordt vergeleken met de toestand in West-Brabant en elders op het Vlaamse platteland.

Pater Paul

Deze eenmalige uitgave (formaat 15,5 x 24 cm) bevat 128 pagina's en wordt geïllustreerd met 98 niet eerder gepubliceerde foto's. De kaft is geplastificeerd en in kleurendruk. Garengenaaide afwerking.  17 euro.

Gebruikmakende van de talrijke geschriften (meer dan 300 pagina's) van onze Bodegemse missionaris, wist Edgard Van Droogenbroeck het boeiend levensverhaal van pater Paul neer te pennen.

De achtdelige documentaire televisiereeks Nonkel Pater van de VRT en uitgezonden op Canvas in het voorjaar van 2012, lag mede aan de basis van dit nieuwe boek. ln deze televisiereeks stal de "kwikke" pater de show als de onvermoeibare, niet te stoppen babbelaar met pittige verhalen over zijn "Congolees avontuur".

Bodegemse Bijnamen

Deze uitgave (formaat 15,5 x 24 cm) telt 448 pagina's en wordt geïllustreerd met talrijke foto's. Fraai afgewerkt met een linnen boekband met goudstempeling, genaaid en voorzien van een geplastificeerde stofwikkel in meerkleurendruk.  32 euro.

In een al bij al landelijk gebleven gemeente als Sint-Martens-Bodegem vormen bijnamen nog steeds een essentieel onderdeel van de omgangstaal om de inwoners van het dorp op ondubbelzinnige wijze te identificeren. In plaats van personen formeel met de officiële familienaam te noemen, geeft men inderdaad al eeuwenlang de voorkeur aan bijnamen. In een alfabetisch gerangschikte inventaris worden niet minder dan 350 bijnamen beschreven die algemeen gangbaar waren tijdens de 19e en de 20e eeuw. Sommige bleven tot op heden doorleven bij vele afstammelingen. De oorsprong van de naamgeving wordt uitvoerig uit de doeken gedaan met kruislingse verwijzingen naar de bijnamen van de verwanten.

Een geschenkidee voor wie écht alles wil weten over de geschiedenis van ons mooie dorp.

Drieluik - Bodegem

Al deze werken kunnen besteld en afgehaald worden bij: Celestine Van der Voorde, Poverstraat 14 te 1700 Dilbeek(Sint-Martens-Bodegem) tel: 02/5821609 Bankrekening B.K.W: IBAN: BE96 0682 0081 6905 - BIC: GKCCBEBB. (Bij verzending dienen er portkosten te worden bijbetaald: 2 euro voor de eerste drie werken en 10 euro voor de volgende)