• Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top

Heemkring B.K.W. - Sint-Martens Bodegem

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/index.php

Titel:Heemkring BKW Bodegem

Auteur:Fons Van Droogenbroeck

Welkom op de website van heemkring B.K.W.

Met deze website proberen we een beeld te geven van de werking van onze vereniging.

De inhoud van deze website over Sint-Martens Bodegem zal zeker uitbreiden o.a. met oude foto's, geschiedkundige wetenswaardigheden enz. Heeft u bepaalde vragen of wenst u meer informatie, dit kan steeds gebeuren via de rubriek contact, waarop u zeker snel een antwoord kan verwachten.

De kerk van Bodegem

Kerk Sint-Martens Bodegem
Olie op doek Marleen Reyntjens


Voorjaarsuitstap naar Loppem en het Stille Brugge

De heemkring BKW nodigt u hierbij van harte uit op haar 71ste uitstap. Onze voorjaarsuitstap op zaterdag 27 april 2019 gaat dit jaar naar Loppem en het Stille Brugge.

Uitstap Loppem

Zo ziet ons programma er uit:

Voormiddag: Rond 9 u ontvangst met koffie en koek in restaurant Ten Voute te Loppem. Om 10 u brengen wij een bezoek met gids aan het nabijgelegen romantische kasteel van Loppem, een neogotisch monument gebouwd in 1856 door baron Charles van Caloen de Basseghem en zijn echtgenote gravin Savina de Gourcy Serainchamps. De prachtige interieurs werden in hun oorspronkelijke staat behouden. In 1918 verbleef er koning Albert I en koningin Elisabeth en is er sprake van de Regering van Loppem. De grootvader langs moederszijde van wijlen Raymond Storms (naar wie het kasteel Storms werd genoemd) was Octave van Caloen de Basseghem, verwant met de bouwheer baron Charles.

Middagmaal: om 12u15 in het voornoemde restaurant. Op het menu:

(Dranken niet inbegrepen)

Namiddag: Na het middageten bezoeken wij met dezelfde gids het eerder stille Brugge met de eeuwenoude schuttersgilde van St-Joris en de Jeruzalemkerk. Deze private kerk is een écht juweeltje verbonden aan de geschiedenis van de familie Adornes. Wij bewonderen er de unieke brandglasramen en het praalgraf van Anselmus Adornes en zijn vrouw Margaretha van der Banck.

Uitstap Loppem

Vertrek: stipt om 7u45 op het dorpsplein (Terugkomst voorzien rond 19u).

Prijs: alles inbegrepen (luxe-bus, koffies met koeken, middagmaal, inkomgelden, documentatiemap, gidsen, drinkgeld chauffeur) 58 euro. Schrijf nu in, want de plaatsen zijn beperkt tot 50.
Tot binnenkort!

Inschrijvingen: zo vlug mogelijk en ten laatste op 22 april 2019 bij Mw. Celestine Van der Voorde, Poverstraat 14 te Bodegem, tel: 02/582.16.09 (om praktische redenen gelieve steeds telefonisch te verwittigen).
U kunt betalen op de bus of bij voorkeur door overschrijving op bankrekening: IBAN: BE96 0682 0081 6905 van de BKW, Poverstraat 14 te Bodegem.