Genealogie en heemkring BKW

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/genealogie/index.php

Titel:Genealogie en heemkring BKW

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck

Zoals jullie misschien bij de voorstelling van onze heemkring al hebben gelezen, kunnen ook familiekundigen en al diegenen die aan stamboomonderzoek doen, bij ons hun gading vinden en willen wij daadwerkelijk steunen. Wij beschikken over de volldige reeks parochieregisters (1615-1930), land- en cijnsboeken (1400-1735), honderden copies van archiefstukken uit rijksarchieven en het kasteel van Gaasbeek, een omvangrijke verzameling foto's en dia's, overlijdensberichten en doodsprentjes, kiezerslijsten, krantenknipsels en familie-, heem- en geschiedkundige tijdschriften met genealogische inslag, publikaties van heel wat West-Brabantse heemkringen. Kortom wij verzamelen en bewaren alles wat op geschied- en heemkundig vlak voor onze gemeente en haar bewoners van belang kan zijn, zowel voor het heden maar zeker ook voor de toekomst.

Genealogie

Het ligt ook in onze bedoeling het genealogisch onderzoek te stimuleren en aan te moedigen en tevens als brug te fungeren tussen al de genealogen met familiekundige roots in Bodegem. Het ter beschikking stellen en toegankelijk maken van een in hoofdzaak op Bodegem gericht aanbod van genealogische informatie, is één van onze hoofddoelstellingen.

Aan al diegenen die reeds een genealogisch onderzoek naar Bodegemse families hebben verricht, zouden wij willen verzoeken met ons contact op te nemen en aldus mede te werken aan de totstandkoming van een voor iedereen toegankelijke familiekundige databank.