Bodegem in vroegere tijden.

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/vroegeretijden/index.php

Titel:Bodegem in vroegere tijden

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck, Frans Van Droogenbroeck

Met onze artikelenreeks Bodegem in vroegere tijden brengen we om de drie à vier maand een korte geschiedkundige bijdrage met betrekking tot Bodegem. Zodra een nieuwe bijdrage wordt uitgebracht, wordt deze ook aangekondigd via onze Nieuwsbrief.

 

Reeds verschenen bijdragen.
(Klik op de titel om de bijdrage te openen.)

Een gedrukte versie van het artikel kunnen de leden van Heemkring BKW kosteloos bekomen op de jaarlijkse vergadering of door ze aan te vragen met ons Contactformulier.


©  Zonder voorafgaande toestemming van heemkring BKW mag niets uit deze artikelenreeks worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere manier dan ook.