Jaarvergadering 2015 van heemkring BKW Bodegem

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/activiteiten/jaarvergaderingen_2015.php

Titel:BKW Jaarvergaderingen 2015

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck

Op de 38ste jaarvergadering van onze heemkring op zondag 25 januari 2015 ging het vooral over onze diepbetreurde Peter Van Rossem die vorig jaar overleed in de ouderdom van 51 jaar.

Jaarvergadering 2015

Na het welkomstwoord door voorzitter Jean-Pierre Van Der Kelen was het kringsecretaris Edgard Van Droogenbroeck die terugblikte op het leven en werk van onze al te vroeg ontvallen Bodegemse historicus.

Hij vertelde hoe hij Peter destijds in de 70er jaren als leergierige tiener leerde kennen ten huize van Gilbert Romeyns, oprichter van onze kring, en reeds tijdens zijn studies aan de KUL werd opgenomen in het kringbestuur en de functie kreeg toegewezen als archivaris. Uitvoerig werd stilgestaan bij Peter's historische publicaties over de rijke geschiedenis van Bodegem, geschriften waardoor hij voor eeuwig zal verbonden blijven met ons dorp. Aan de hand van foto's, film- en klankopnamen kwam onze goede vriend Peter als het ware terug in ons midden.

Ook zijn collega Dimitri Wouters kwam enkele mooie anekdotes vertellen over Peter als leerkracht en reisgids. Daarna kreeg iedere aanwezige een acht bladzijden tellende en met kleurenfoto's geïllustreerde In Memoriam Peter Van Rossem, waarin alles over Peter nog eens rustig nagelezen kon worden.

Volgde dan een terecht dankwoord aan het adres van bestuurslid-archivaris Frans Van Droogenbroeck voor het feit dat hij er in slaagde om in een recordtijd van amper drie maanden Peter's pennevruchten over de Bodegemse bijnamen drukklaar te maken, zodanig dat het prachtige boek reeds begin december 2014 kon worden voorgesteld.

Jaarvergadering 2015
Jaarvergadering 2015

De verdiensten van Frans bij al onze andere uitgaven zijn bijzonder groot en naamgenoot Edgard verwees eveneens naar zijn andere belangrijke geschiedkundige bijdragen in Eigen Schoon en de Brabander. Als dank werd hem dan ook het vierdelige standaardwerk overhandigd van Henri Pirenne over de Geschiedenis van België.

Tot slot werd onze voorzitter Jean-Pierre Van Der Kelen gehuldigd voor zijn dertigjarig voorzitterschap. Ondanks zijn drukke beroepsleven als bedrijfsleider van de NV Testo in Ternat (met meer dan 30 personeelsleden), weet hij het toch klaar te spelen om onze heemkring als een échte pater familias, een goede huisvader te leiden en te stimuleren. Uit dank voor deze jarenlange, onbaatzuchtige inzet kreeg hij een ingelijste pentekening van Oud-Bodegem van de hand van de Itterbeekse kunstenaar F. Biront. En vanzelfsprekend werd zijn charmante echtgenote Leen niet vergeten in deze huldiging en werd bedacht met een passend bloemstuk.

Jaarvergadering 2015
Jaarvergadering 2015

Na dit alles was het tijd om de dorstigen te laven en de hongerigen te spijzen met een rijk gevulde koude schotel op Beugoemse wijze.