Feestelijke jaarvergadering 2017 van heemkring BKW Bodegem

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/activiteiten/jaarvergaderingen_2017.php

Titel:BKW Feestelijke jaarvergaderingen 2017

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck

Jaarvergadering 2017

Zondagmiddag 26 februari 2017.

Stipt om 12 uur schuiven 63 heemkringleden aan voorbij de tafel waar Celestine Van der Voorde de nieuwe lidkaarten voor het 'lustrumjaar 2017' uitdeelt. Vandaag wordt op een passende wijze, met een gratis aangeboden viergangenmenu, het veertigjarig bestaan gevierd van de heemkring BKW.

Jaarvergadering 2017
Jaarvergadering 2017

Plaats van het gebeuren: de grote zaal van het trefcentrum Solleveld die bijzonder prachtig in oranjekleuren werd opgesmukt door zus Godelieve Van der Voorde.

Jaarvergadering 2017

Een glunderende voorzitter, Jean-Pierre Van Der Kelen heet iedereen van harte welkom op deze viering waar hij na het gebruikelijke aperitief en het in bijzonder de smaakpupillen strelende voorgerecht van een javanais van gerookte vis en guacomolé, één voor één zijn bestuursteam voorstelt.

Jaarvergadering 2017
Jaarvergadering 2017

Van de daaropvolgende lekkere soep, een witloofvelouté met garnalen, werd door vele leden maar al te graag een tweede bord naar binnen gewerkt. Voor het hoofdgerecht kwam er dan een verrassingsact door ondervoorzitter Pol De Saeger. Uitgedost in een 16de eeuws plunje vertelde hij over zijn leven en diende men de naam te achterhalen van de persoon die hij uitbeeldde. Echt moeilijk was het niet, daar praktisch iedereen snel doorhad dat het om Pieter Breugel de oude, ging.

Het hoofdgerecht, kalfsfilet met jus van eekhoorntjesbrood en groentenflan, was een driesterrenrestaurant waardig en ging er bij onze Bodegemse Bourgondiërs als zoete broodjes in. Na het nuttigen van de 'jubileumtaart' en de koffie volgde er een tweede optreden van het 'duiveltje-doet-al' Pol, ditmaal als Frank Sinatra waarbij echter de geluidsinstallatie het enigszins liet afweten.

Jaarvergadering 2017
Jaarvergadering 2017

Tot slot overhandigde voorzitter Jean-Pierre een waardevol pennen-set aan kringsecretaris Edgard Van Droogenbroeck voor zijn niet-aflatende en onverdroten inzet vanaf het opstarten van onze heemkring in 1977. In zijn dankwoord onderstreepte Edgard vooral zijn verknochtheid aan het liefelijke dorp waar hij 75 jaar geleden het levenslicht zag en beklemtoonde dat onze kring in wezen eigenlijk een grote vriendenkring is, waarin het goed en gezellig vertoeven is. Hij drukte eveneens de hoop uit dat dit zo nog vele jaren moge doorgaan. Het was werkelijk een deugddoende namiddag die nog lang in het geheugen zal nazinderen.

Iedereen ging met een blij gemoed en in de handen, de mooie 46 pagina's tellende brochure over 40 jaar heemkring BKW, terug huiswaarts.

Jaarvergadering 2017