Jaarvergadering 2020 van heemkring BKW Bodegem

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/activiteiten/jaarvergaderingen_2020.php

Titel:BKW Jaarvergaderingen 2020

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck

Sinds de oprichting van onze heemkring in 1977 kwamen wij op zondag 16 februari 2020 voor de 43ste maal bijeen voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Na het welkomstwoord van voorzitter Jean-Pierre Van Der Kelen gaf traditiegetrouw kringsecretaris Edgard Van Droogenbroeck een terugblik op de activiteiten van het voorbije jaar, zijnde twee busuitstappen, een voordrachtavond en het verschijnen van twee nieuwsbrieven.

Jaarvergadering 2020
Jaarvergadering 2020

Voor het komende werkjaar kondigde hij een voorjaarsuitstap aan naar Ronse en het heuvelland rond Vloesberg (de zomeruitstap lag nog niet vast) en de uitgave van drie nieuwsbrieven waaronder de oude geschiedenis van de Appelmans-hofstede (met brouwerij de Kat).

Daarna hield hij een korte doch boeiende causerie over het Rijksarchief en de digitalisering van miljoenen archiefstukken die voor iedere burger toegankelijk werden gemaakt via het Internet. Als voorbeeld toonde hij zijn eigen kwartierstaat en de op amper één maand tijd verzamelde 505 akten (geboorte-huwelijk-overlijden) van zijn voorouders.

Voor een gelijkaardig resultaat had men destijds vele jaren nodig met tal van verplaatsingen en eindeloos wachten tot er een leestoestel voor de toenmalige microfilms vrij was. Nu is alles thuis zo maar binnen te halen van uit zijn comfortabele zetel voor zijn computerscherm.

Om één en ander te verduidelijken toonde hij de op twee dagen samengestelde voorouderreeks van één der oudste aanwezige leden, namelijk Irène De Brueker (93 jaar) dochter van wijlen de alomgekende Nelen van Kesken. Negen generaties doken wij terug in de tijd met Henricus De Brueker, haar verste voorvader geboren ca. 1650 en gehuwd met Anna De Ridder.

Jaarvergadering 2020
Jaarvergadering 2020

Na deze interessante genealogische uitstap werd het tijd om de hongerigen met heerlijk belegde broodjes te spijzigen en de dorstigen te laven.

En zoals al jaren het gebruikelijk is zette Hilde Van der Voorde de kers op haar zeer lekkere taart. HMMMM!

Jaarvergadering 2020